Eiland Muziek

Privacybeleid en cookies

1. Basisinformatie voor gegevensverwerking

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw gegevens die aan ons zijn toevertrouwd. De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de huidige wetgeving en regelgeving inzake gegevensbescherming (AVG).
Deze privacyverklaring verklaart het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen onze website en andere verwerkingssystemen, functies en inhoud (hierna gezamenlijk “website” genoemd). Deze privacyverklaring is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijvoorbeeld desktop of mobiel) waarop de website is geopend.

  •  Gebruikte terminologie, zoals “persoonlijke gegevens” of de “verwerking ervan” verwijst naar de definities in Art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • De persoonlijke gegevens van de gebruikers verwerkt in het kader van deze website omvatten inventarisgegevens (zoals namen en adressen van klanten), contractgegevens (bijv. Gebruikte diensten, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bijvoorbeeld de bezochte pagina’s op onze website, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in het contactformulier).
  • De term “gebruikers” omvat alle categorieën van personen die worden beïnvloed door de gegevensverwerking. Ze omvatten onze zakelijke partners, klanten, geïnteresseerde partijen en andere bezoekers van onze website. Gebruikte terminologie zoals “gebruikers” moet als sekseneutraal worden beschouwd.

We   met de relevante voorschriften voor gegevensbescherming. Dit betekent dat de gegevens van de gebruikers alleen worden verwerkt als er wettelijke toestemming is, d.w.z. met name als

  • De gegevensverwerking noodzakelijk is of een wettelijke verplichting is voor de levering van onze diensten binnen het toepassingsgebied van de overeenkomst (bijvoorbeeld verwerking van bestellingen) en online diensten;
  • geïnformeerde toestemming is gegeven door de gebruiker,
  • en voor onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking en veiligheid van onze website in de betekenis van Art.6, par. 1 lit. f.GDPR), in het bijzonder in de afstandsmeting, het creëren van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden, evenals het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van diensten van derden.

We willen erop wijzen dat de wettelijke basis van de toestemming art. 6 par. 1, lit. a en Art. 7 GDPR, de wettelijke basis voor de verwerkings- en implementatiediensten om onze contractuele maatregelen te vervullen. Art. 6 par. 1, lit. b. GDPR, de wettelijke basis voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen Art. 6 par. a, lit. c GDPR en de wettelijke basis voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is Art. 6, par. 1 lit. f. GDPR.

2. Beveiligingsmaatregelen

Wij voldoen aan organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek, om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving worden nageleefd, en om de bescherming van de door ons verwerkte gegevens te waarborgen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen.

3. Openbaarmaking van gegevens aan derde partijen en externe leveranciers

Openbaarmaking van gegevens aan derden vindt alleen plaats binnen het kader van de wettelijke richtlijnen. We geven de gegevens van gebruikers alleen aan derden indien nodig, bijvoorbeeld op basis van art. 6 par. 1 lit. b. GDPR voor contractuele doeleinden of op basis van legitieme belangen volgens Art. 6 par. 1 lit. f. GDPR voor economische en effectieve uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.
Als we onderaannemers gebruiken om onze diensten te verlenen, zullen we passende wettelijke maatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor de bescherming van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.
Voor zover inhoud, hulpmiddelen of andere middelen van andere leveranciers (hierna gezamenlijk aangeduid als “derden”) kunnen worden gebruikt binnen de reikwijdte van deze privacyverklaring, en hun benoemde locatie zich in een derde land bevindt, wordt aangenomen dat een gegevensoverdracht vindt plaats in het land van vestiging van de derde partij. Derde landen worden gezien als landen waarin de AVGB geen direct toepasbare wet is, dat wil zeggen, in principe, landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte. De doorgifte van gegevens aan derde landen vindt plaats als een passend beschermingsniveau voor de gegevens, toestemming van een gebruiker of andere wettelijke toestemming aanwezig is.

4. Online aanwezigheid, orderverwerking en informatie over de productportfolio

Wij verwerken voorraadgegevens (zoals namen en adressen, evenals contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijvoorbeeld gebruikte services, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en diensten volgens Art. 6, par. 1, lit. b GDPR.
Gebruikers hebben de mogelijkheid om een ​​account aan te maken om producten in onze online winkel te kopen en kunnen hun bestellingen bekijken. Als onderdeel van het registratieproces wordt de noodzakelijke verplichte informatie aan de gebruikers gecommuniceerd. Gebruikersaccounts zijn niet toegankelijk voor het publiek en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als een account op verzoek wordt beëindigd, worden de gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, waarvan de retentiering noodzakelijk wordt geacht om commerciële of fiscale redenen overeenkomstig Art. 6, par. 1 lit. c. GDPR. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens te beschermen in geval van beëindiging vóór het einde van het contract. We hebben het recht om alle opgeslagen gegevens van de gebruiker permanent te verwijderen tijdens de duur van het contract.
In het kader van registratie en herregistratie en gebruik van onze website slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactiviteit op. Opslag wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen, evenals voor de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Openbaarmaking van deze gegevens aan derden komt over het algemeen niet voor, tenzij het noodzakelijk is om onze claims na te streven of er is een wettelijke verplichting volgens Art. 6, par. 1. lit. c GDPR.
We verwerken gebruiksgegevens (bijvoorbeeld de pagina’s op onze website, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in het contactformulier of gebruikersprofiel) voor advertentiedoeleinden in een gebruikersprofiel, bijvoorbeeld om gebruikers te tonen productinformatie op basis van hun eerder geselecteerde services.

5. Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (via het contactformulier of e-mail), wordt de informatie van de gebruiker om het contactverzoek en de vereffening ervan te bewerken verwerkt in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR.
De door de gebruikers verstrekte informatie wordt opgeslagen in ons klantrelatiebeheersysteem “Fresh desk” – Fresh Works Inc., 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066, VS. Fresh Works is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt een garantie voor naleving van de Europese Wet Bescherming Persoonsgegevens. Houd ook rekening met de volgende voorschriften voor gegevensbescherming: https://www.freshworks.com/privacy/. We gebruiken het CRM-systeem op basis van onze legitieme belangen (efficiënte en snelle verwerking van gebruikersverzoeken).

6. Cookies en bereikmeting

Cookies zijn stukjes informatie die worden overgedragen van onze webserver of externe webservers naar de webbrowser van de gebruiker en opgeslagen voor later terughalen. Cookies kunnen kleine bestanden of andere soorten opgeslagen informatie zijn.
We gebruiken “sessiecookies”, die kunnen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek aan onze website (bijvoorbeeld om uw inlogstatus of de winkelwagenfunctie op te slaan en zo het gebruik van onze website mogelijk te maken). Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer of zogenaamd sessie-ID wordt opgeslagen in een sessiecookie. Een cookie bevat ook informatie over de herkomst en de opslagperiode. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u onze website hebt gebruikt en logt bijvoorbeeld uit of sluit uw browser.
In overeenstemming met deze privacyverklaring, wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van het gebruik van andere cookies onder pseudonieme bereikmeting.
Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de relevante optie uit te schakelen in de systeeminstellingen van hun browsers. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
U kunt het gebruik van cookies voor doeleinden van bereikmeting en reclame weigeren, via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en, bovendien, de Amerikaans-Amerikaanse website (http : //www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

7. Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f GDPR.) Gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website door de gebruiker, wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt een garantie voor naleving van de Europese wet inzake gegevensbescherming (meer informatie).
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze site door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten op deze website samen te stellen en om ons verdere diensten te bieden die verband houden met het gebruik van deze website en internetgerelateerde services. Daarbij kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevensprofielen van de gebruikers. We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimiteit. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort.
Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens die door Google worden bewaard. De gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in hun browsersoftware te selecteren. De gebruikers kunnen ook voorkomen dat het verzamelen van de gegevens met betrekking tot hun gebruik van de website gegenereerd door de cookie en de verwerking door Google door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link: http://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = nl. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, werving en preventie-opties is te vinden op de volgende Google-websites:
Gegevens die worden gebruikt door Google tijdens uw gebruik van websites of Apps van onze partners
Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden
Informatie die Google gebruikt om advertenties aan u te leveren
Privacyverklaring & Gebruiksvoorwaarden

8. Niet-promotionele en promotionele e-mails en nieuwsbrieven


Met het aanmaken van een klantenaccount in onze online winkel gaat u akkoord met de doorgifte van niet-reclameberichten die belangrijke informatie bevatten over onze zakelijke relatie, zoals informatie over uw klantaccount, prijsaanpassingen, veranderende contacten en andere belangrijke informatie die beïnvloedt een gezamenlijke samenwerking.
We zullen de inhoud van onze nieuwsbrief en de aanmeldings-, verzend- en statistische evaluatieprocedures verduidelijken, evenals preventie-opties met de volgende opmerkingen.
Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, stemt u in met de ontvangst en de beschreven procedures, evenals met deze privacyverklaring.
Inhoud van de nieuwsbrief: wij sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met reclame-informatie (hierna de “nieuwsbrief” genoemd) alleen met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Bovendien bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties, evenementen en ons bedrijf.

Registratieprocedure: U heeft de mogelijkheid om u te registreren voor de nieuwsbrief in het registratieformulier voor onze online winkel. U ontvangt dan een bevestigingsmail waarin wij u vragen om uw e-mailadres te bevestigen. Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief ontvangt u een bevestigingsmail waarin wij u vragen om uw e-mailadres te bevestigen. Registratie voor de nieuwsbrief zal worden geregistreerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor het registratieproces. Evenzo worden wijzigingen in uw gegevens vastgelegd door de verzendserviceprovider. Registratie voor de nieuwsbrief zal worden geregistreerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor het inloggen. Evenzo worden wijzigingen in uw gegevens opgeslagen door de verzendserviceprovider vastgelegd.
Rederij: de nieuwsbrief wordt verzonden via Mailchimp, The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, hierna aangeduid als “verzendserviceprovider”.
Statistische verzameling en analyse – de nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, d.w.z. een bestand met pixelgrootte dat wordt opgehaald van de server van de verzendserviceprovider bij het openen van de nieuwsbrief. Tijdens het ophalen wordt technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van toegang. Deze informatie wordt gebruikt voor technische verbetering van diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van toegangslocatie (identificeerbaar met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Een ander deel van de statistische enquêtes is de bepaling of de nieuwsbrief al dan niet wordt geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie kan om technische redenen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief worden toegewezen. Maar het is noch onze bedoeling, noch die van de verzendserviceprovider om individuele gebruikers te controleren. De analyse van persoonlijk volgen helpt ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan te passen of om verschillende inhoud te bieden in overeenstemming met de interesses van onze gebruikers.
Het gebruik van de verzendserviceprovider, de uitvoering van de statistische enquêtes en analyses en het vastleggen van de registratieprocedure wordt gedaan op basis van onze legitieme belangen volgens Art. 6, par. 1, lit. f GDPR. Onze interesse is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig bulletin-systeem, dat zowel onze bedrijfsbelangen als de verwachtingen van gebruikers dient.
Beëindiging / opzegging – u kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Daarbij worden uw toestemming voor verzending door de verzendserviceprovider en statistische analyse tegelijkertijd verwijderd. Een afzonderlijke intrekking van verzending door de verzendserviceprovider of van de statistische analyse is niet mogelijk. U kunt uw nieuwsbriefvoorkeuren beheren en beëindigen in de instellingen van uw klantenaccount in onze online winkel. U kunt ook een link vinden om de nieuwsbrief aan het einde van elke nieuwsbrief te annuleren.

9. Integratie van diensten en inhoud van derden

We maken gebruik van inhoud of diensten van derden op onze website op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen, interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f. GDPR ) om hun inhoud en services te integreren, zoals video’s of lettertypen (hierna “inhoud” genoemd). Dit veronderstelt altijd dat de derden van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers herkennen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers kunnen verzenden. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. We streven ernaar om alleen dergelijke inhoud te gebruiken, waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Derde partij

providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als “webbakens”) gebruiken voor statistische en marketingdoeleinden. Informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website kan worden geëvalueerd door het gebruik van pixeltags. De pseudonieminformatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de gebruikte browser en besturingssysteem, verwijzende websites, toegangsperiode en verdere informatie over het gebruik van onze website, en mogelijk verband houden met dergelijke informatie uit andere bronnen.
Het volgende diagram geeft een overzicht van externe leveranciers en hun inhoud, samen met koppelingen naar hun respectieve privacyverklaringen, die verdere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen al genoemd, de preventie-opties (de zogenaamde opt -uit):
Externe lettertypen van Google, Inc. De integratie van de Google-lettertypen gebeurt door een serveroproep van Google (meestal in de VS).

Privacyverklaring.

• Kaarten van de dienst “Google Maps” van de externe leverancier Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacyverklaring.

• Video’s van het platform “YouTube” van de externe leverancier Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacyverklaring.

• Functies van de Instagram-service kunnen op onze website worden geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knoppen te klikken. Instagram kan daarmee uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieders van de website geen informatie ontvangen over de inhoud van gegevens die via Instagram zijn verstuurd, noch over hoe deze wordt gebruikt. Privacyverklaring.

10. Rechten van gebruikers


Gebruikers hebben het recht om kosteloos informatie te vragen over de persoonlijke gegevens die we over hen hebben opgeslagen. Bovendien hebben gebruikers recht op correctie van onjuiste gegevens, beperking van de verwerking en verwijdering van hun persoonlijke gegevens, indien van toepassing, om hun recht op gegevensportabiliteit te doen gelden en, in het geval van acceptatie van onwettige gegevensverwerking, een klacht in te dienen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. Gebruikers kunnen in beginsel ook toestemming intrekken voor de toekomst.
Verwijdering van gegevens
Door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het verwijderen ervan is niet in strijd met wettelijke bewaarverplichtingen. Als de gegevens van de gebruiker niet kunnen worden verwijderd omdat deze noodzakelijk is voor andere wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt. Met andere woorden, de gegevens zijn beveiligd en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens van gebruikers die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.
De opslagperiode is 7 jaar volgens de wettelijke vereisten in overeenstemming met artikel 52 ARW (handelsboeken, voorraden, beginsaldi, jaarrekeningen, zakelijke brieven, ontvangsten, enz.), Recht van bezwaar
Gebruikers kunnen op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van hun persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Het bezwaar kan met name tegen verwerking in het kader van direct marketing zijn.
Wijzigingen in de privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om de privacyverklaring aan te passen aan gewijzigde juridische situaties, of als er wijzigingen worden aangebracht aan de service en de gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor uitleg over gegevensverwerking. Als toestemming van de gebruiker is vereist of als delen van de privacyverklaring bepalingen bevatten van de contractuele relatie met de gebruikers, vinden de wijzigingen alleen plaats met toestemming van de gebruiker.
Gebruikers wordt gevraagd regelmatig updates te ontvangen over de inhoud van het gegevensbeschermingsbeleid.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen & hoe lang we jouw data bewaren.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.